27 Mart 2014 Perşembe

İlk Ameliyat

Hasta kendisini ameliyat edecek doktora:

- Doktor Bey, demiş. Biliyor musunuz bu benim ilk ameliyatım.

Doktor:

- Ortak yanımız çok, demiş. Çünkü benimde ilk ameliyatım bu olacak.Kaynak: Sözlü Dövüş Sanatı

İbretlik Zeka

Ressam Münif Fehim Özarman, bir yemek esnasında karşılaştığı kibirli bir kişinin " Ben, bulunmaz bir zekaya sahibim .." diye tekrar etmesi üzerine kendini tutamamış :

- Bundan hiç şüphemiz yok efendim. Sizde zekanın bulunmaz bir şey olduğu hemen anlaşılıyor..

Zehirli Çözüm

L. George, feministlerin bulunduğu bir toplantıya katıldığında, kadınlardan biri ayağa kalkıp şöyle seslenmiş:

- Eğer siz benim kocam olsaydınız, sizi hiç tereddüt etmeden zehirlerdim.

Kadının oldukça çirkin olduğunu gören L. George yanıtlamış:

- Merak etmeyin, eğer karım olsaydınız zehri gözümü kırpmadan içerdim.

26 Mart 2014 Çarşamba

Death NoteYagami Light, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir lise son sınıf öğrencisidir. Light (Raito), Japonya'nın belki de en yetenekli ve zeki öğrencisi olmasına rağmen, yaşadığı dünya ona tat vermemektedir. Her gün gittikçe artan suç oranı ve adalet sisteminin çökmüşlüğü, onun için bu dünyayı daha da anlamsız ve çürümüş kılmaktadır. Bu yüzden de, hiç bir şeyde anlam görmemektedir.

Light, bu buhranlarını kendi içinde yaşarken, ders sırasında bir defterin gökten düştüğünü görür. Okul çıkışı elinde olmadan defterin düştüğü yere yönelir. Defterin üstünde "Death Note" yazmaktadır. Defteri yerden alıp incelediğinde hiç de inanacağı şeylerle karşılaşmaz.

"Bu deftere ismi yazılan insan ölecektir."

Nedenini kendi bile bilmeden, defteri alıp evine döner. Evde haberleri izlerken, bir adamın bir anaokulundaki öğrencileri ve öğretmenleri rehin aldığını izler. Defterin gerçekliğini test etmek için rehin alan adamın adını deftere yazar. Ve 40 saniye sonra adam ölür.

Defterin gerçekliği karşısında şaşkına dönen Light, kendi ideal dünyasını yaratmak için diğer suçlulara yönelecektir ama ya dünya onun varlığını öğrenip peşine dünyanın en iyi dedektifi L'i takarsa ...

Zekice kurgulanan olayların örgüsüne sık sık rastlanan bu anime, bulmaca çözmeyi seven animeseverler için bir biçilmiş kaftır.

Bleach

http://www.turkanime.tv/imajlar/serilerb/20.jpg

Kurosaki Ichigo 15 yaşında normal bir öğrencidir, fakat ölülerle iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Kurosaki Ichigo'nun babası ve kardeşleri ailelerine ait bir kliniği işletmektedirler.

Birgün, shinigami (ölüm tanrısı) olan Kuchiki Rukia, Ichigo'nun odasına girer ve Ichigo'nun onu görebildiğine çok şaşırır. O anın kargaşasında çevreye gelen hollow (kötü ruh) ile Rukia dövüşürken, Rukia güçlerini Ichigo'ya aktarır. Shinigami güçlerini alan Ichigo, Rukia ile beraber hollow'ları yok etmeye başlayarak, Shinigami ve hollowların dünyasında macera dolu bir yolculuğa çıkmaktadır.

20 Mart 2014 Perşembe

Allah Versin

Bir gün Nasreddin Hoca evinin damını aktarırken kapı çalınmış. Hoca çatıdan kapıyı çalana seslenmiş:

- Ne istiyorsun, buyur?

Kapıdaki adam:

- Biraz aşağı gelir misin ? demiş.

Hoca inip kapıyı açmış.

- Ne istiyorsun?

- Sadaka istiyorum, demiş adam.

- Yukarı gel demiş, Hoca.

Beraber çatıya çıktıktan sonra adama dönerek:

- Allah versin, demiş.

Ziyaretin Makbul Olanı

Recaizade Ekrem Bey çok kibar, efendi bir insanmış. Bir gün Cevdet Paşa' yı ziyarete gitmiş. Paşa' nın evde olduğundan eminmiş. Kapıyı açan uşak, içeriye gidip geldikten sonra şöyle der:

- Paşam evde yok !

Bu yalana canı sıkılan şair, uşağa:

- Öyleyse benim gelmediğimi söylersiniz!

İyilik

Son derece geveze ve can sıkıcı olan bir adam, sokakta rastladığı Agah Sırrı Levent' e:

- Dün gece size uğrayacaktım, ama son anda vazgeçtim,

deyince, Agah Sırrı:

- Size sözveriyorum dostum, diye gülümsemiş, bu iyiliğinizi unutmayacağım

18 Mart 2014 Salı

18 Mart 1915 Çanakkale Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz


 Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedi serhaddi;
'O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme' dedi.
Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy

14 Mart 2014 Cuma

Naruto

 

Naruto, içine hapsedilmiş Kyubii (9 kuyruklu efsanevi tilki) yüzünden Konoha halkı tarafından benimsenmeyen, yaratık olarak görülen, yalnız bir çocuktur.
Naruto'nun bütün hedefi Ninja akademisini bitirip, köyün en nitelikli ninjası anlamını taşıyan "Hokage" ünvanını almaktır.

Akademi'nin ilk bölümünü bitirip genin olarak mezun olan Naruto, arkadaşları Sakura ve Sasuke ile chunin olabilmek için yeni eğitimlerine başlarlar.
Yaramaz, heyecanlı ve bir o kadar da kararlı bir kişiliğe sahip olan Naruto, içindeki kyuubinin gücünü ve onu kontrol etmeyi yavaş yavaş öğrenecektir.
 
2002de vizyona giren anime dünyada en çok beğeni alan ve hala daha devam eden animeler arasında yer almaktadır.

Prison BreakBir yapı mühendisi olan Michael Scofield (Wentworth Miller), işlememiş olduğu bir suçtan dolayı idam cezasına çarptırılan abisi Lincoln Burrows' u (Dominic Purcell) hapishaneden kurtarmak için tüm yasal yolların işe yaramadığını görünce kontrolü eline alır.

Michael Scofield muazzam bir şekilde kurguladığı, vücuduna dövme olarak yaptırdığı kaçış planıyla abisini kurtarmak için bir bankayı soyar ve abisinin bulunduğu hapisaneye gönderilir.

Michael planını uygulmaya başladıktan sonra hesaba katmadığı kişiler ve olaylar gerçekleşmektedir. Ünlü bir mafya tetikcisi olan John Abruzzi (Peter Stormare), çocuk tecavüzcüsü ve katil T-Bag (Robert Knepper) ve azılı gardiyan şefi Brad Bellick (Wade Williams) onun planını zor bir yola sokmaktadır...

10 Mart 2014 Pazartesi

Dexter


Gündüzleri adli tıp polisi, geceleri ise seri katil, üstelik ikisinde de çok başarılı. Bir katili bir başka katilden daha iyi kim anlayabilir!

Öldürme arzusu dışında insani duygulardan yoksun doğan Dexter, ahlaki değerleri olan bir seri katil.
Üç yaşında öksüz kalan Dexter kanlı bir olay yerinde Harry Morgan adlı polis tarafından evlat edinilir. Harry, Dexter'in karakterindeki karanlık tarafı çok geçmeden farkeder ve onun muazzam şiddet arzusunu, insan öldürenleri öldürmeye yönelterek yetiştirir. Böylece Dexter seri cinayet işleyenleri ve kanundan yakasını kurtaran diğer katilleri kendine hedef olarak seçmeye başlar.

Dexter Morgan içindeki müthiş öldürme arzusuna rağmen, günlük hayatında oldukça sakin, sevilen, işinde başarılı ve kendi halinde bir adam izlenimi bırakıyor. Sempatik görünümü sayesinde, kimse onun böyle bir "karanlık tarafı" olabileceğinden şüphelenmiyor.

Dexter, şaşırtıcı olay örgüsüne ve kahramanı ile, ilk bölümünden itibaren en çok izlenen diziler arasında yerini aldı.

4 Mart 2014 Salı

Şansın Açık Olsun

Bir filozofa sormuşlar:

- Şansa inanır mısınız ?

Filozof:

- Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını başka neyle açıklardım ?

Ölüler ve Davranışları

Amerikalı iş adamı, bir Çinliye alay ederek sormuş:

- Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek ?

Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş:

- Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman.